Światłem Malowanie Ewy Gawlik 16 grudnia 2017, godz. 16.00