PRZEWODNIK UDZIAŁU W AUKCJI INTERNETOWEJ WOŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Należy wejść w poniższy link z dowolnego urządzenia który przekieruje uczestnika do platformy Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTg5NGYzNGItYWU3ZC00ZWE3LTgwNjEtN2Y1NDlhYjkxODRm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22708e0ed2-1180-4493-bed0-fd786d30937a%22,%22Oid%22:%220c022c8e-28f1-4cf9-b813-a728939af90b%22%7D

2. Otworzy się platforma Teams, należy kliknąć „Kontynuuj w tej przeglądarce”

3. Po wpisaniu swoich danych, biorąc udział w licytacji, możesz się kontaktować za pomocą kamerki bądź czatu.

4. Aukcja rozpoczyna się o godzinie 16.00, możesz w każdej chwili dołączyć do aukcji.

5. Jeśli uda Ci się wylicytować gadżet musisz go odebrać w ciągu dwóch godzin w siedzibie MGOK w Ożarowie.

6. Forma płatności za wylicytowane gadżety: TYLKO GOTÓWKA.

Powyżej znajduje się link na platformę TEAMS, na której w dniu 30 stycznia odbędzie się licytacja. Znajdziecie go również na naszej stronie:

http://mgok.ozarow.pl

lub na  Facebookowym profilu  Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057550894428