Gazeta Ożarów

Obecnie Samorządowe pismo społeczno – kulturalne  „Ożarów” jest kwartalnikiem, wydawane jest cztery gazety w roku.