M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Ożarów. Realizuje on zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Nadrzędnym celem jego działania jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, a także tworzenia warunków do rozwoju aktywności kulturowej. Od początku istnienia w sposób priorytetowy traktuje działalność edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki i rozrywki. W MGOK-u organizowane są spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania. Działają tu różne sekcje, min. Teatr SCENA, Teatr Uliczny, kółko komputerowe, plastyczne, pracownia witrażu, batiku, rzeźby, grafiki i inne. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje także różnego rodzaju imprezy. Są to np. coroczne Dni Ożarowa, Święto Kwitnącej Wiśni, WOŚP, plenery rzeźbiarskie, plenery malarskie, półfinał największego w Polsce Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, „Najpiękniejsze miniatury świata”, pokazy walk rycerskich, mecze piłki nożnej „Dzikich Drużyn” organizujemy również co miesięczne wystawy artystów całego kraju oraz regionalnych. MGOK w Ożarowie zajmuje się również zbieraniem materiałów, ich redagowaniem i przepisywaniem do wydawanego od 1999 roku Samorządowego Pisma Społeczno-Kulturalnego „Ożarów”, a także jego kolportażem.

Dyrektor M-GOK
Marian Sus

baner2mgok