Warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

W naszej placówce odbyły się warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ,Bardzo Młoda Kultura, współfinansowanego przez województwo Świętokrzyskie.Warsztaty odbyły się 22, 29 kwietnia oraz 6 maja. Udział w nich wzięło 15 uczestników reprezentujących Domy Kultury, Szkoły oraz stowarzyszenia z terenu powiatu opatowskiego. Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają certyfikaty wydane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.