Pińczowskie kilimaty w Ożarowie, wystawa Malarska MGOK Ożarów 02.2021 reportaż