Zakończenie plenerów w Nowem – 6 lipca 2013

W sobotę, 6 lipca, zakończyły się w Nowem dwa plenery, malarski i rzeźbiarski. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, prezes Grupy Ożarów Andrzej Ptak.

       W plenerze malarskim uczestniczyło 13 osób, jego komisarzami były: Eleonora Diener-Czuba i Patrycja Sus-Lutyńska. Na plener rzeźbiarski przybyło 7 studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekę nad nimi sprawowała dr Krystyna Gawron.  – Cieszę się bardzo, że spotykamy się po raz kolejny – powiedział burmistrz Marcin Majcher. – Cieszę się, że to miejsce tak inspiruje naszych artystów plastyków i rzeźbiarzy.  

       Burmistrz zaprosił wszystkich, by korzystali z miejscowych uroków ziemi ożarowskiej i ciepła rodzinnego Gospodarstwa Agroturystycznego Haliny i Czesława Sawickich. Podziękował wszystkim przybyłym gościom, pani wojewodzie, że w tak napiętym kalendarzu znalazła czas, by przyjechać do Nowego, członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzowi Kotowskiemu. Życzył wszystkim przyjemnego pobytu. 

       Kazimierz Kotowski pogratulował dyrektorowi Marianowi Susowi, że w roku 20-lecia Domu Kultury zorganizował taki wspaniały plener. – Cieszę się, że nasze pomysły, które tutaj się zrodziły i które wspieraliśmy jako samorząd powiatowy w latach 1998 – 2010, są kontynuowane – powiedział. – Plenery mają swoją rangę, renomę, prestiż, weszły na trwałe do kalendarza imprez kulturalnych, mają swój charakter, swojego ducha, który wynika z tej miejscowości, klimatu, gościnności gospodarzy gminy i tego siedliska. To bardzo dobrze, że gmina Ożarów, region świętokrzyski organizuje takie spotkania. To pokazuje naszą wartość, możliwości zachęcania ludzi sztuki znanych w kraju do przebywania tutaj i tworzenia, sławienia tej ziemi. 

          Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Marian Sus przypomniał, że wspólnie z burmistrzem zorganizował około czterdziestu plenerów. Dużej pomocy udzielał Kazimierz Kotowski, który przed przejściem do Kielc wspomagał artystów jako starosta opatowski. Ożarów pod względem organizacji plenerów ma już pewną pozycję w Polsce.  

       Jacek Ożóg z Krakowa nie ukrywał, że z wielką radością przyjeżdża do Nowego. Namalował Wisłę, kościół w Ożarowie, kanał. Jest zafascynowany rzeką, pejzażami starorzeczy. Zbigniewa Porębskiego z Kielc też inspirowało starorzecze, a także motywy z Ożarowa, charakterystyczna kamieniczka, która znajduje się przy ulicy Ostrowieckiej. – Wykonałam trzy prace, wchód słońca, łąkę z makami, kury, uwielbiam wieś, bardzo inspiruje mnie przyroda – mówiła o swoich pracach miejscowa plastyczka Ewa Stawiarska z Ciszycy Dolnej. 

         Krótko o prezentowanych pracach mówił krytyk sztuki Tomasz Staszewski, który zauważył, że przeważają w nich kształty linearne. Przedstawiają ciekawe obrazy, jak czerwone kwiaty polne Eleonory Diener-Czuby, pejzaże nad wodami, motywy kościoła z Ożarowa. Jest w tym wszystkim swoboda malowania. Z kolei w rzeźbach mniej jest motywów realistycznych, konkretnych kształtów, więcej kształtów organicznych, które prowadzą do abstrakcji, symboliki.   

     Program artystyczny dla uczestników pleneru i gości zaprezentowały wokalistki z Domu Kultury: Alicja Śmielak i Katarzyna Góras. Następnie z koncertem wystąpiła Kapela Rodzinna Władysława Morki z wnukami. Na koniec odbyła się zabawa taneczna, grał zespół Impuls ze Starachowic.

Uczestnicy pleneru malarskiego: Andrzej Białecki Lipsko, Michał Budzisz Radom, Eleonora Diener-Czuba Ożarow, Jan Drewicz Góra Kalwaria, Joanna Duma Komańcza, Lucyna Gozdek Staszów, Andrzej Kozera Pińczów, Patrycja Sus-Lutyńska Ożarów, Jacek Ożóg Kraków, Zbigniew Porębski Kielce, Ewa Stawiarska Ciszyca Dolna, Dariusz Stelmach Radom, Iga Święcicka Warszawa.

Uczestnicy pleneru rzeźbiarskiego: Beata Wróbel, Anna Micał, Agata Starczak, Kornalia Bal, Roksana Kwolek, Jolanta Klus, Małgorzata Sarnecka. Ponadto swoje prace podczas zakończenia pleneru przedstawili dwaj absolwenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Grzegorz Fijałkiewicz i Jakub Górski.